cArtell

Esbós és la impressió del primer moment, una intuïció. Conté l’espontaneïtat que no es troba en l’obra final.
Quatre línies indefinides que gaudides, dibuixen un somni, una il•lusió. Encara que només puguis veure el que tens al davant, ets capaç d’imaginar tot el que evoca, les infinites possibilitats i vivències que contenen els primers traços de moviment.
Esbós són mirades de complicitat i entrega, moviments indefinits, compartits i verges, batecs constants en una mateixa sintonia.

Idea Original: Aixopluc Dansa.
Direcció i coreografia: Ana Corredor.
Intèrprets: Aida Plassa, Ana Briñas, Elisenda Bru, Maria Hidalgo, Maria Miró, Núria Bota, Ruth Ferré i Vero Luzón.
Suport i col•laboració artística: Joan Rioné.
Vestuari: Aida Plassa.
Col•laboren: Rosana Martín i Gude Sainz.